Dowiedz się, jak przygotować profesjonalny biznesplan | Saldo Sp.z o.o. Kancelaria Finansowo – Księgowa

Zarządzanie i kadry

Biznesplan to dokument niezbędny podczas procesu ubiegania się o dotację unijną lub dofinansowanie z urzędu. Powinien być przygotowany rzetelnie i dobrze charakteryzować planowaną działalność. Stworzenie biznesplanu jest przydatne także do usystematyzowania celów firmy.

Podstawowe informacje o firmie 

Pierwszym krokiem, szczególnie gdy biznesplan ma stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie, jest opisanie założeń dotyczących firmy, jak i samego przedsiębiorcy. Powinny się tu znaleźć dane takie jak:

  • planowana data rozpoczęcia działalności,
  • forma prawna,
  • nazwa firmy, dane kontaktowe, planowana siedziba,
  • obszar działalności,
  • rodzaj produktów lub usług,
  • dane przedsiębiorcy,
  • wykształcenie,
  • umiejętności,
  • historia zatrudnienia.

Charakterystyka działalności 

W planie strategicznym firmy powinny znaleźć się informacje o specyfice branży. Krótka charakterystyka może obejmować wielkość sprzedaży, trudności w branży, a także szacowane szanse rozwoju w danych warunkach. Istotna jest również analiza konkurencji oraz analiza SWOT planowanej firmy. Kolejna kwestia to opis produktu lub usługi wraz ze wskazaniem unikalnych cech.

Plan inwestycyjny i finansowy 

Zakres, główne założenia inwestycji oraz źródła jej finansowania to punkt wyjścia do stworzenia planu finansowego. Plan z kolei powinien zawierać rzetelne wyliczenia, a także prognozy finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans.

Marketing 

Kolejny krok to strategia marketingowa, w której musi znaleźć się analiza rynku. Ważny jest też plan rozwoju firmy, sposób dotarcia do klienta, jak również określenie polityki cenowej. Należy także zastanowić się nad sposobem reklamy i dotarcia do klientów.

Zarządzanie i kadry

Jeśli planujemy korzystać z usług zewnętrznych firm, np. do obsługi księgowej, dobrze o tym wspomnieć. Może się tu znaleźć też informacja o planowanej liczbie pracowników. Na koniec tworzymy harmonogram działań z określeniem czasu przeznaczonego na każdy z etapów wraz z planem awaryjnym.

Podsumowanie i ocena ryzyka 

Tutaj istotne jest, by wskazać potencjalne zagrożenia, ocenić ich skalę oraz przedstawić sposoby na ich rozwiązanie.