Prowadzenie ksiąg handlowych

Księgi handlowe prowadzone były już wieki temu. Pierwsze zasady ich prowadzenia opisał Benedetto Cotrugli w 1458 roku,  a w 1494 roku ukazała się pierwsza drukowana praca na ten temat autorstwa Luca Pacioliego, który był dobrym obserwatorem systemu księgowości Wenecjan. Chociaż współczesne księgi handlowe to w zasadzie zaawansowane programy komputerowe, to cel ich prowadzenia pozostał ten sam – dokładna kontrola nad sytuacją finansową firmy. Czytaj dalej

Kto może skorzystać z usług biura rachunkowego?

Jeśli prowadzisz firmę, biuro rachunkowe może cię wyręczyć z obowiązków finansowo-księgowych. To spore ułatwienie dla każdego przedsiębiorcy, który i tak ma mnóstwo zajęć. W dodatku, przepisy prawa często się zmieniają, więc żeby uniknąć kar lub skorzystać z należnych przywilejów, trzeba być z nimi na bieżąco. Pracownicy biura rachunkowego są z nimi zaznajomieni i mogą pomóc, gdy trzeba złożyć różnego rodzaju analizy, raporty czy dokumenty. Zamiast samemu dowiadywać się, gdzie i jaki wniosek należy dostarczyć, lepiej zaoszczędzić sobie ten czas – uniknąć pomyłek, stresu i zaufać osobom mającym spore doświadczenie w tym temacie. Czytaj dalej

Obsługa kadrowa czyli jaka?

W każdej średniej czy dużej firmie, która zatrudnia pracowników, musi być obsługa płacowo-kadrowa. Czy będzie to osobny dział, czy może zlecimy to w biurze, które kompleksowo zajmuje się usługami w tym zakresie uzależnione, jest to od wielkości firmy oraz ilości zatrudnionych pracowników. Bardzo szeroką ofertę znajdziemy, wchodząc na stronę biura rachunkowego Saldo. Zakres obowiązków jest bardzo szeroki i ważny dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do zadań działu kadr należy przygotowywanie i rozliczanie umów o pracę zgodnie z wymogami kodeksu pracy oraz umów cywilnoprawnych, oraz ewentualną zmianę warunków pracy i płacy. Dział kadr zajmuje się rozliczaniem czasu pracy, sporządzaniem list płac, oraz prowadzeniem akt personalnych dotyczącą przebiegu zatrudnienie. Prowadzenie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopowych oraz chorobowych, macierzyńskich i delegacji. Ponadto zajmuje się zgłaszaniem i obsługą rozliczeń pracowników do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Prowadzi dokumentację dotyczącą obowiązkowych szkoleń BHP i badań lekarskich. Kadry są zobowiązane do kontrolowania i monitorowania terminowego wysłania pracownika na badania okresowe, nabywania uprawnień pracowniczych. Przygotowywania dokumentacji związanej z ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz wystawiania świadectw pracy. Jednocześnie są zobowiązani do składania sprawozdań dla GUS. Bardzo ważną rolę odgrywają podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Czytaj dalej

Co zaliczamy do pełnej księgowości?

Jest to prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązek prowadzenia rozliczeń i księgowości. Pełną księgowość posiada każde przedsiębiorstwo bez znaczenia na profil działalności oraz wielkość. Istnieje jednak specyficzny sposób rozliczeń, jakim jest pełna księgowość, którą obowiązkowo muszą prowadzić niektóre firmy. Jest to proces bardzo szeroki, a jednocześnie precyzyjny. Dzięki pełnej księgowości przedsiębiorstwo zyskuje cenne informacje, między innymi na temat funkcjonowania oraz finansów.

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to zbiór księgi głównej, dzienników, rejestrów, zestawień obrotów i sald, gdzie na kontach księgowych rejestrujemy każdą operację gospodarczą prowadzoną w przedsiębiorstwie. Pełna księgowość polega na tworzeniu specjalnych kont, które dostarczają informacji o pełnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prowadząc pełną księgowość przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ewidencjonowania każdych przychodów oraz rozchodów na danych kontach. W tym celu prowadzi się księgi rachunkowe. Pełna księgowość wymusza na przedsiębiorcy prowadzenie dzienników, księgi głównej oraz pomocniczej, pełnego zestawienia obrotów i sald na wszystkich kontach i tworzenie wykazu pasywów i aktywów. Oznacza to, że każdy wydatek i dochód w obrębie firmy muszą być ujęte w księgach rachunkowych.

Jako że pełna księgowość jest obszernym tematem, warto zatrudnić doświadczonych specjalistów, którzy zadbają o prawidłowe jej prowadzenie. Nasze biuro finansowe specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości oraz ksiąg rachunkowych, czy kompleksowej obsługi kadrowej. Powierzając nam kwestie rozliczeń, możesz być pewny, że wszystkie operacje zostaną przeprowadzone z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Przede wszystkim obowiązek prowadzenia pełnej księgowości posiadają spółki cywilne, akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz komandytowo – akcyjne, spółki jawne, partnerskie oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, których przychód za rok poprzedni był równy, bądź przekraczał 2 000 000 euro, mają obowiązek prowadzić księgi handlowe. Jeśli przychody danej firmy są mniejsze, prowadzenie pełnej księgowości jest dobrowolne. Natomiast bezwzględnie pełną księgowość muszą prowadzić spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo akcyjne. Firmy posiadające taki status prawny powinny korzystać z usług, jakie oferuje biuro finansowe, aby mieć pewność co do poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biznesplan – krok po kroku

Biznesplan to dokument niezbędny podczas procesu ubiegania się o dotację unijną lub dofinansowanie z urzędu. Powinien być przygotowany rzetelnie i dobrze charakteryzować planowaną działalność. Stworzenie biznesplanu jest przydatne także do usystematyzowania celów firmy.

Podstawowe informacje o firmie 

Pierwszym krokiem, szczególnie gdy biznesplan ma stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie, jest opisanie założeń dotyczących firmy, jak i samego przedsiębiorcy. Powinny się tu znaleźć dane takie jak:

  • planowana data rozpoczęcia działalności,
  • forma prawna,
  • nazwa firmy, dane kontaktowe, planowana siedziba,
  • obszar działalności,
  • rodzaj produktów lub usług,
  • dane przedsiębiorcy,
  • wykształcenie,
  • umiejętności,
  • historia zatrudnienia.

Charakterystyka działalności 

W planie strategicznym firmy powinny znaleźć się informacje o specyfice branży. Krótka charakterystyka może obejmować wielkość sprzedaży, trudności w branży, a także szacowane szanse rozwoju w danych warunkach. Istotna jest również analiza konkurencji oraz analiza SWOT planowanej firmy. Kolejna kwestia to opis produktu lub usługi wraz ze wskazaniem unikalnych cech.

Plan inwestycyjny i finansowy 

Zakres, główne założenia inwestycji oraz źródła jej finansowania to punkt wyjścia do stworzenia planu finansowego. Plan z kolei powinien zawierać rzetelne wyliczenia, a także prognozy finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans.

Marketing 

Kolejny krok to strategia marketingowa, w której musi znaleźć się analiza rynku. Ważny jest też plan rozwoju firmy, sposób dotarcia do klienta, jak również określenie polityki cenowej. Należy także zastanowić się nad sposobem reklamy i dotarcia do klientów.

Zarządzanie i kadry

Jeśli planujemy korzystać z usług zewnętrznych firm, np. do obsługi księgowej, dobrze o tym wspomnieć. Może się tu znaleźć też informacja o planowanej liczbie pracowników. Na koniec tworzymy harmonogram działań z określeniem czasu przeznaczonego na każdy z etapów wraz z planem awaryjnym.

Podsumowanie i ocena ryzyka 

Tutaj istotne jest, by wskazać potencjalne zagrożenia, ocenić ich skalę oraz przedstawić sposoby na ich rozwiązanie.

Zakładanie firmy. Czy może nam pomóc biuro rachunkowe?

Założenie firmy wielu osobom kojarzy się z dużym stresem, papierologią, chodzeniem po różnych urzędach i wypełnianiem licznych wniosków oraz dokumentów. Tak złożona procedura, może odstraszać i powodować powstawanie wielu niepewności, a w konsekwencji rezygnacji. Jednakże można sięgnąć po pomoc, a mianowicie skorzystać z oferty renomowanego biura rachunkowego.

Nie tylko księgowość

Profesjonalne biuro rachunkowe zapewnia pomoc nie tylko w trakcie prowadzenia działalności. Znajomość finansów, rynku, a także wszystkich przepisów prawa, to tylko nieliczne cechy przedstawicieli biur rachunkowych. Otwarcie firmy może być proste i przyjemne, jeżeli ma się fachowe wsparcie. Pracownicy biur pomagają wypełnić wnioski, a także wybrać najskuteczniejsza formę opodatkowania. Ponadto oferta biura rachunkowego obejmuje również załatwianie wszystkich formalności w ZUSie i Urzędzie Skarbowym.

Dobry początek to gwarancja sukcesu

Dobrze rozpoczęta przygoda w biznesie daje ogromne szanse właścicielom na powodzenie w przyszłości. Biuro rachunkowe, które pokieruje procesem zakładania firmy, może zapewnić start najlepszy z możliwych. Pomaga ono w tworzeniu biznes planu, a także wesprze podczas starań o uzyskanie kredytu. Wszystkie działania są wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę, która posiada gruntowną wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych, podatkowych czy innych dotyczących firmy. Dobre biuro rachunkowe może później zająć się księgowością firmy i dbać o jej bezpieczeństwo i powodzenie na każdym etapie jej rozwoju i wzrostu. Zapewniać kompleksową obsługę i satysfakcjonujące wyniki finansowe.

Zadania biura rachunkowego. Czy znasz je wszystkie?

Biuro rachunkowe to instytucja, która prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym. Zakres działalności współczesnych biur rachunkowych jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także doradztwo podatkowe i pomoc w prowadzeniu firmy. Biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę firm, a jego oferta stale poszerza się w celu sprostania wymaganiom konkurencyjności rynku i zaspokojenia indywidualnych potrzeb klientów. Czytaj dalej

Mała księgowość – kogo dotyczy?

Mała księgowość zwana jest inaczej księgowością uproszczoną. W praktyce, w głównej mierze opiera się na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów-rozchodów (dalej jako KPIR). Księgę prowadzić mogą osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, o ile nie płacą podatku w formie ryczałtu, a ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln euro. Prowadzenie małej księgowości (uproszczonej) poza prowadzeniem KPIR zezwala jednak na dwa inne sposoby rozliczania kosztów: karty podatkowej i ryczałtu podatkowego. Karta to odprowadzanie co miesiąc stałej kwoty podatku, podwyższanej corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego. Stawkę tę ustala naczelnik właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Urzędu Skarbowego w oparciu o wskazania z Ministerstwa Finansów i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców danej miejscowości. Z kolei ryczałt podatkowy (ewidencjonowany) jest obliczeniem obciążenia podatkowego na podstawie całkowitego przychodu bez uwzględniania ich kosztów. Rozliczanie się w ten sposób obejmuje podatników, którzy w minionym roku podatkowym przekroczyli kwotę dochodu w wysokości 150 tys. euro. Wysokość obciążenia (procentowa) zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności i mieści się w widełkach 3 -20 %.

Prowadzenie KPIR – podstawy

Wszyscy, którzy zadeklarują prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zobligowani są do rozliczenia podatku dochodowego ustalanego w zależności od uzyskanych dochodów. Podatek ten może przybrać formę liniową (19%) lub na ogólnie przyjętych zasadach (w progresywnej skali podatkowej). Księgę przychodów i rozchodów zakłada się przy rozpoczęciu działalności gospodarczej lub deklaruje się taki zamiar wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego. Prowadzenie KPIR nie jest trudne, jednak należy pamiętać o kilku prawidłowościach. W oparciu o zapisane w Księdze dane wylicza się wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Co oczywiste, trzeba dopełnić obowiązku opłacenia podatków od osób fizycznych (PIT) lub od wartości dodanej (VAT). Ten pierwszy – do 20. dnia każdego miesiąca po danym okresie rozliczeniowym, ten drugi wymaga złożenia do 25. dnia miesiąca deklaracji VAT-7 i obowiązkową rejestrację prowadzonych transakcji. Koszty prowadzenia działalności mogą być ujęte w dwójnasób: na podstawie metody memoriałowej lub uproszczonej. Według tej pierwszej konieczne jest podzielenie kosztów na bezpośrednio związane z przychodem osiągniętym w danym roku podatkowym oraz na koszty pośrednie, rozdzielone proporcjonalnie na 2 lata. W przypadku metody uproszczonej wydatki zaliczyć trzeba do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym ich poniesienia, bez uwzględniania faktu doprowadzenia przez owe koszty bądź nie do uzyskania przychodu. W przypadku, gdy taki sposób dokumentowania swojej działalności gospodarczej jest jednak dla przedsiębiorcy zbyt skomplikowany lub gdy nie mamy pewności, który sposób rozliczania się będzie dla danej firmy optymalny, dobrze jest znaleźć profesjonalne biuro rachunkowe, które w naszym imieniu będzie prowadzić dokumentację rachunkową i wyliczy odpowiednie obciążenia podatkowe.

Biuro rachunkowe SALDO wita na blogu!

Witamy Państwa na naszym blogu. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa finansowego, podatkowego i rachunkowego, przybliżenie jego działania w praktycznym ujęciu oraz pomoc w wyborze właściwego rozwiązania z omawianych wyżej dziedzin i naszej oferty.

Zapraszamy – blog firmowy

Nasz blog oferuje Państwu informacje z dziedziny prawa finansowego, rachunkowego i fiskalnego, porady, podpowiedzi i ciekawostki dotyczące opisanych powyżej dziedzin. Jeżeli planujecie Państwo prowadzenie firmy, zajmujecie się finansami lub potrzebujecie interpretacji przepisów, np. podatkowych, tu znajdziecie rzetelną wiedzę, która może pomóc rozwikłać Wasze wątpliwości. Zapraszamy do subskrypcji i lektury bloga!