zyskOferta, przygotowana przez naszą Kancelarię Finansowo-Księgową, obejmuje pełną obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków. Bazując na doświadczeniu i wiedzy zdobytej w Biurze Rachunkowym SALDO s.c., świadczymy usługi obejmujące prowadzenie księgowości, Kadr i Płac oraz Rozliczania Księgi Przychodów i Rozchodów.Wiemy, jak istotnym elementem w funkcjonowaniu każdej firmy, jest księgowość. Z tego powodu staramy się zapewnić Państwu jak najbardziej profesjonalną i miłą obsługę pozwalającą na wdrożenie się w sprawy księgowe związane z Państwa firmą.

Zatrudniamy doświadczonych i sumiennych pracowników, dzięki czemu mamy nadzieję na nawiązanie owocnej i długotrwałej współpracy.

Zakres usług biura rachunkowego SALDO

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres usług świadczonych przez Kancelarię Finansowo-Księgową „SALDO”:

 • pełna księgowość (prowadzenie ksiąg handlowych),
 • mała księgowość (księga przychodów i rozchodów),
 • ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów),
 • kompleksowa obsługa kadrowa (sprawy kadrowo-płacowe),
 • obsługa w zakresie BHP,
 • analiza finansowo – księgowa i sprawozdawcza,
 • sporządzanie innych dokumentów zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem poprawności,
 • ujęcie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym na kontach syntetycznych i analitycznych,
 • prowadzenie rachunkowości spółek,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów krajowych i wewnątrz wspólnotowych na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT),
 • rozliczanie PIT
 • rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie kosztu własnego sprzedanych towarów handlowych oraz międzyokresowego rozliczania kosztów,
 • dekretację raportów bankowych walutowych,
 • obliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-UE i należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi,
 • tworzenie sprawozdań finansowych,
 • tworzenie biznesplanu dla firm,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z otrzymaniem kredytu,
 • analiza finansowo-księgowa,
 • rozliczenia podatkowe,
 • udzielanie dodatkowych porad oraz sporządzanie dokumentacji na życzenie klienta.

Pozostałe usługi:

Biuro Usług Płatniczych – punkt przyjmowania płatności masowych – „mini poczta” – punkt kasowy wpisany na listę Komisji Nadzoru Finansowego

Mini pasaż produktów finansowych:

 • kredyty gotówkowe
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty dla firm
 • chwilówki
 • konta bankowe
 • ubezpieczenia
 • karty kredytowe
 • usługi dodatkowe – sprzedaż abonentów Play, Orange, Netia